Jana Jemelková: Kresba a grafika

date of exhibition: 1987/05/28 - 1987/08/30
institution: Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
type of exhibition: autorská