Mexická grafika

date of exhibition: 1954/06-1954/07
institution: Mánes
type of exhibition: kolektivní

notes:
Dílna lidové grafiky Mexika