Česká amatérská fotografie 1945-1989

date of exhibition: 1989/10/06 - 1989/10/27
institution: Bruselský pavilon
type of exhibition: kolektivní