Pode Bal: Malík urvi II

date of exhibition: 2010/03/24 - 2010/05/17
institution: DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art
type of exhibition: autorská

notes:
Velká věž
-
Skupina Pode Bal připravuje po deseti letech pokračování své slavné a kontroverzní výstavy Malík Urvi. Výstava proběhla v lednu 2000 v galerii Václava Špály, kde bylo vystaveno 36 portrétů bývalých spolupracovníků StB, KGB, důstojníků StB a komunistických kádrů, kteří se vyznačovali tím, že po revoluci nadále zaujímali důležitá místa v české společnosti. Součástí portrétů byly životopisy informující o předrevolučních i porevolučních aktivitách těchto osob. Výstava měla neobvykle velkou návštěvnost a vyvolala nebývalý společenský a mediální ohlas. Projekt rozpoutal debatu v uměleckých kruzích a stal se zásadním počinem v tvorbě zaměřené na politicko-sociální aspekty od Sametové revoluce.
zdroj - www.doxprague.org