Jan Jemelka: Obrazy - grafika

date of exhibition: 2001/02/08 - 2001/05/13
institution: Galerie Slováckého muzea
type of exhibition: autorská