Igor Grimmich: V zajetí řádu

date of exhibition: 2008/11/13 - 2009/01/09
institution: Galerie Beseda
type of exhibition: autorská