Dragana Živanović: Re Arte et Marte

date of exhibition: 2010/03/05 - 2010/05/02
institution: Galerie Alternativa
type of exhibition: autorská

notes:
-
Dragana Živanović, absolventka pražské AVU (ateliér Jiřího Sopka), připravila pokračování svého projektu z GHMP Start-up i pro jihlavskou OGV, tentokrát s názvem Re Arte et Marte, zahrnující vizuálně účinná vyobrazení pózujících kulturistů a běžících koní jako symbolů maskulinního ideálu krásy a síly. Toto zobrazení na pozadí různě stylizovaného krajinného pozadí se mohou v dnešní chaotické fragmentární době na první pohled jevit jako bezproblémová a zklidňující. Ve skutečnosti jsou však zpochybňující a subverzivní. Pohrávání a ironizace zavedených schémat se uskutečňuje ve více rovinách. Zřejmý je vztah k samotnému fenoménu malby a záměrným citacím malířského zobrazování z dějin výtvarného umění. V postavách k diváku zády obrácených kulturistů zahleděných do idylické krajiny lze spatřovat jak parafrázi známých obrazů romantických maleb 19. století (Caspar David Friedrich, Sanford Robinson Gifford), tak přímou narážku na slavného pop-artového svalovce Richarda Hamiltona. V dalších rovinách lze postihnout řadu aktuálních současných kontextů – kulturistu, který je novodobým sportovcem 20. století, navazujícím na kult antických atletů, lze chápat genderově konfrontačně jako komickou obdobu pin-up-girl či klasického malířského ženského aktu. Výchozí motiv pózujícího atleta znázorňovaného vždy s odvrácenou tváří tak, že mu nikdy není vidět obličej, autorka umisťuje do různých prostředí, kupříkladu lidová schematicky kresebná naivní stylizace ostře kontrastuje s barokní temnosvitnou malbou. Obrazové kompozice Dragany Živanović, v nichž najdeme řadu jemně ironických narážek na marnivost “prvního pohlaví” (atlet narcisisticky pozorující svůj vlastní odraz, pánský hřeben nonšalantně zastrčený do miniaturních plavek či květinové ornamentální tetování zad), mohou být interpretovány jako polemika s mimetickými koncepty umění, stejně jako odkaz k povrchnosti současné společnosti a jejím extrémním estetickým kánonům krásy lidského a především ženského těla. Svérázným druhem subverze je také fakt, že vizuálně účinné výjevy Dragany Živanović působí malířsky, ale z formálního hlediska to jsou reliéfy – autorka užívá vlastní techniku malby na našepsovaná vypolstrovaná plátna.
zdroj - www.ogv.cz