Řeč umění III. Umění z let 1948-1970

date of exhibition: 2009/11/27 - 2010/10/03
institution: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Třetí část výstavního cyklu představující sbírku Oblastní galerie Vysočiny je zaměřena na české poválečné umění až do roku 1970.
Stejně jako v předchozích částech i nyní se pokoušíme pozorovat umělecké dílo též z hlediska jeho “řeči”, kterou k nám může promlouvat. Oproti dřívějším výstavám však v tomto období nalezneme výraznější podíl tzv. společenského vlivu, neboť politická vůle kontrolovat umělecké projevy byla v poválečném Československu silná.
zdroj - www.ogv.cz