Jaroslav Beneš: Styki i powiększenia / A Points of Junction and Englargements

date of exhibition: 1986/06 - 1986/07
institution: Foto Medium Art (Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu)
type of exhibition: autorská