Jan Jiří Bendl: Výběr řezeb pražského sochaře raného baroku

date of exhibition: 1982/10 - 1982/12
institution: Jiřský klášter
type of exhibition: autorská