Zdenek Hůla 1963 - 2009

date of exhibition: 2010/03/25 -
institution: Gymnázium
type of exhibition: autorská

notes:
Martina Přibylová - cembalo
Olga Sommerová: Svěcení jara Zdenka Hůly - film
Zdeněk Bričkovský: Koncert pro orchestr a objekty - film