Zdena Strobachová: Obrazy z let 1981 - 2001 / Paintigs from 1981 - 2001

date of exhibition: 2002/06/26 - 2002/08/18
institution: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
type of exhibition: autorská

notes:
Konírna
-
Malba Zdeny Strobachové má velký dech a volá po velkých prostorách, v nichž teprve by se mohla plně uplatnit její význačná složka dekorativní. (Při někdejším malování divadelních kulis získala po této stránce mnoho cenných zkušeností.) Je u nás málo malířů povolaných tak jako Zdena k práci pro architekturu, a jsem přesvědčen, že pracovní metodou nejpřiměřenější jejímu nadání by byla ta, jíž zdobili stěny slavnostních prostorů staří freskaři. Také ve Zdenině malbě je něco trvale slavnostního, a nejen když jsou jejími náměty květiny. I nejprostší výjevy z člověčí každodennosti působí na Zdeniných rafinovaně barevných obrazech svátečně, jako velká zářivá oslava života, při vší svátečnosti neokázalá, při vší neokázalosti noblesní; pravá noblesa je vždycky nenápadná. I to Zdenu spřízňuje s takovými mistry francouzské moderní malby a kolorismu, jako byl Pierre Bonnard, Henri Matisse a Raoul Dufy. A neváhám říci, že magickou múzičností svých barevných akordů někdy tyto velké umělce předčí. Nedávno byly její obrazy vystaveny - aniž se o to při své plachosti snažila - v prostorách motolské nemocnice a já v tom spatřuji jakousi vyšší oprávněnost. Tamní lékaři a chirurgové dobře pochopili, že málokteré umění by na těchto místech bylo tak patřičné a žádoucí jako právě to její: neboť málokterý dnešní umělec nás svým dílem nabíjí tak kladně a pomáhá nám tak vydatně k radostnému pohledu na svět jako Zdena Strobachová, oslavující život tím vroucněji, čím bolestněji si uvědomuje jeho ohrozitelnost. Poděkujme jí za to!
museumkampa.cz