Měkkohlaví

date of exhibition: 2010/03/30 - 2010/06/17
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava Měkkohlavých představuje skupinu, která vznikla před 20. lety v Plzni a sdružovala umělce a výtvarné teoretiky z Čech (Miloš Šejn – Jičín, Milan Maur, Václav Malina, Jan Rauner – Plzeň, Ivona Raimanová – Praha), Moravy (Marian Palla, Dalibor Chatrný, Petr Kvíčala, Milan Magni a Jiří Valoch), Slezska (Jiří Šigut – Ostrava, Martin Klimeš – Opava, Karel Adamus – Třinec) a Slovenska (Otis Laubert, Dezider Tóth – Bratislava).
Aktivity skupiny v době před sametovou revolucí zahrnovaly společné akce (např. Autodafé - pálení vlastních uměleckých děl na vrchu Zebíně nedaleko Jičína v době jarního slunovratu 1989) a schůze (v Plzni, Rousínově, Praze a dalších místech), velkou akcí byla pak výstava Příroda jinak v Galerii mladých U Řečických v Praze (Šejn, Malina, Maur, Palla, Krčmář), na které poprvé vystoupila měkkohlavá skupina Mlhy a skotu Florian (Palla, Magni, Kvíčala), v listopadu 1989 v pohnutých revolučních dnech (v prostorách galerie a výstavy vzniklo centrum Občanského fóra a formovala se zde nová porevoluční československá vláda) a v roce 1990 v Plasích, ke které vyšel i katalog, ovšem ne pod hlavičkou Měkkohlavých.
První výstava Měkkohlavých byla naplánována na rok 2009, kdy Měkkohlaví vystupují z anonymity. O všech akcích je zachována obsáhlá dokumentace - foto a video, textové materiály atd., která bude kromě děl členů skupiny součástí expozice a předvedena v katalogu. Plakát na výstavy, obálku katalogu i pozvánku tvoří dnes už slavná fotografie portrétů členů skupiny nafocených z úsporných důvodů na jedno políčko filmu Měkkohlavým fotografem Jiřím Šigutem, takže vznikla měkká hlava symbolizující měkkost a jednotu Měkkohlavých.
Od počátku i v dalších letech představují členové Měkkohlavých významné postavy českého umění a výtvarného provozu včetně pedagogiky ( profesory AVU v Praze jsou M. Šejn a D. Chatrný, docenty na FaVU jsou P. Kvíčala a M. Palla, řediteli galerií jsou V. Malina a donedávna i M. Klimeš, O. Laubert je dnes nejproslulejším evropským umělcem ze Slovenska atd.) Výstava bude významným příspěvkem k historii československého umění (a rovněž plzeňského umění – čtyři z vystavujících umělců jsou plzeňští rodáci) 2. pol. 20. stol.
Premiéra výstavy se konala v Plzni, dále s reprízami v dalších městech reprezentujících zastoupení jednotlivých zemí (GMB Bratislava, GVUO, Muzeum v Jičíně, DU Brno) a vyvrcholit by měla výstavou v NG Praha – Veletržním paláci. K výstavě je vydán obsáhlý katalog s reprodukcemi a dokumentací (204 stran).
Václav Malina, kurátor výstavy a editor katalogu
zdroj - www.gvuo.cz