Jan Berdyszak: Obszary koncentrujące

date of exhibition: 1981/10
institution: Biuro Wystaw Artystycznych
type of exhibition: autorská