K poctě výtvarnému týmu - první část Sbírky Jana a Medy Mládkových

date of exhibition: 2002/06/26 - 2002/08/18
institution: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
První část sbírky Jana a Medy Mládkových se otevírá v propojení s díly umělců, kteří se významně podíleli na současné podobě budov Musea Kampa. Důležitým prvkem se stává začlenění sklářů, jejichž projev již dávno není považován za užité umění, ale zasahuje do oblasti objektu, instalace či land artu. Václav Cigler patří k průkopníkům sochařského ztvárnění skla. Své objekty často začleňuje do přesně určeného prostoru, aby se tak staly přirozenou součástí prostředí, ať už jde o architekturu či přírodu, vnitřní nebo vnější prostory. Také v díle Mariana Karla se překrývají či prolínají jednotlivé tvůrčí oblasti. Objekty přerůstají do instalací, které jsou spjaté se zvoleným prostředím. Autor počítá se zrcadlením okolního světa a s různými ději, které se s jeho objekty přirozeně prolínají. Dana Zámečníková dokáže vrstvit nejrůznější příběhy a obrazy. V jejím projevu se tak překrývají vzpomínky na některé okamžiky a události s každodenními dojmy, tvořícími nedílnou součást našeho života. Díla těchto tří umělců se stanou součástí expozice, v níž se objeví expresivní proudy, figurální tvorba i geometrická abstrakce. Návštěvníci se tu setkají s významnými obrazy, sochami a kresbami umělců nastupujících koncem padesátých a počátkem šedesátých let. Jsou tu zastoupeny takové osobnosti jako Adriena Šimotová, Stanislav Kolíbal, Aleš Veselý, Miloslav Chlupáč, Eva Kmentová, Milan Grygar, Alena Kučerová, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Zdeněk Sýkora, Jan Kubíček, Hugo Demartini, Radek Kratina, Jiří Načeradský nebo Otakar Slavík. Jedním ze svých nejvýraznějších a nejsugestivnějších drátěných objektů je tu zastoupen Karel Malich. Působivou rozměrnou chiasmáží se tentokrát představuje dílo Jiřího Koláře, jehož rozsáhlá kolekce tvoří jeden ze základů sbírky. Výraznou dominantu instalace tvoří Neprašova socha Račte točit. Svými slavnými Schody z počátku osmdesátých let se představuje sochařka Magdalena Jetelová. Za pozornost také stojí obraz Vladimíra Kopeckého. Ze slovenských umělců se sbírka může pochlubit takovými jmény, jako Jozef Jankovič, Rudolf Sikora nebo Zdeno Mayerčák. Paní Meda Mládková sledovala vývoj českého, slovenského, ale i maďarského, polského a jugoslávského umění od šedesátých let a věnovala se hlavně již zmíněným generacím a umělcům. To ale neznamená, že ji nezajímají další osobnosti přicházející na scénu až později. Mezi autory dnešní střední generace ji zaujala například tvorba Václava Stratila nebo Jiřího Kornatovského, jejichž kresby se na výstavě rovněž objevují.
museumkampa.cz
-
připojeni umělci uvedení na stránkách www.museumkampa.cz