Man Ray: Fotografie

date of exhibition: 2002/06/26 - 2002/08/18
institution: Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
type of exhibition: autorská

notes:
-
Man Ray (1890 Philadelphie, USA - 1976 Paříž) „Man Ray je Man Ray, je Man Ray, je Man Ray.“ Tímto bonmotem charakterizovala Gertruda Stein autorovu mnohotvárnou a protikladnou uměleckou osobnost, obdařenou schopností vidět ve všem poezii a kráčející cílevědomě za svou vlastní představou avantgardního umění.
Man Ray, vlastním jménem Emmanuel Radnitzky patřil již v roce 1915 k umělcům, kteří rozpoznali potenciál fotografického média, poskytujícího víc než jednoduchou formu reprodukce reality. Experimentoval s novými technikami ve fotografii, která se tehdy zdála vzrušující a plná tvořivých příležitostí.
V roce 1921 se podílel na založení Newyorské dadaistické skupiny. Postupně se stal jednou z vedoucích postav vývoje amerického i světového moderního umění. Ovlivnil několik generací umělců. V roce 1921 Man Ray přesídlil do Paříže, centra progresivního umění té doby. Tam se seznámil také s francouzskými dadaisty, ale rozhodujícím momentem vývoje Rayovy tvorby bylo setkání se surrealisty. Pod jejich vlivem vytvořil i několik filmů a pokračoval v samostatné surrealistické tvorbě.
Původně malíř a přítel Picassa, Braqua, Domingueze, Maxe Ernsta či Henriho Millera a Avy Gardner, žil střídavě v Hollywoodu, New Yorku a Paříži. Světového uznání dosáhl proslulými díly, jako byl obraz Milenci, na němž plují oblohou obrovské rty, či dadaistickým objektem Dárek, kde z plochy žehličky trčí hřeby, ale především jako autor básnických fotografií, převracející naruby všechny konvence. Fotografickou techniku dal do služeb obraznosti, objevil solarizaci. Nejdůležitějším objevem Man Raye byly experimentální fotografie, tzv. rayogramy, v jejichž tvorbě pokračoval po příchodu do Paříže. Jeho bohatá a plodná představivost ve spojení s iracionálními technikami fotografických obrazů utvářených bez fotoaparátu plně odpovídá postavení fotografa s jednou nejvýraznějších invencí všech dob. S použitím média fotografie a montáže vnesl Man Ray do umění nový názor na užití jednotlivých prvků v celkové kompozici díla. Věnoval detailní pozornost znakům a fragmentům – očím, rtům, profilu a dodával tak fotografiím erotické napětí a pohyb. Dramaticky zvýraznil tajemnou ženskost. Svou popularitu v mondénní pařížské společnosti získal Man Ray stylizovanými a módními fotografiemi. Předním módním fotografem byl až do konce 30. let.
Výstava zahrnuje všechna tvůrčí období Man Raye: rayogramy, solarizované, surrealistické, módní a erotické fotografie, portréty přátel a vlastní portréty.
Fotografická díla byla zapůjčena panem Lucienem Treillardem, bývalým Man Rayovým asistentem, který věnoval v roce 1996 velkou část své sbírky negativů pařížskému Museu moderního umění – Centre Pompidou.
museumkampa.cz