Ladislav Berger: Obrazy, kresby

person, born
Hockeová Jiřina, 15. 4. 1944