Jaroslav J. Alt: Trasmigrazione dell´anima / Stěhování duše, Le ultime sette parole / Posledních sedm slov

date of exhibition: 2010/04/15 - 2010/04/30
institution: Istituto Culturale Ceco Roma (České centrum Řím)
type of exhibition: autorská