Igor Kalný: Výber z tvorby

date of exhibition: 1988
institution: Ústav sociálnej spravedlivosti
type of exhibition: autorská