Shopping 2000 / 2010. Přírůstky do galerijní sbírky

date of exhibition: 2010/04/15 - 2010/09/12
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní

notes:
výstavní sály v přízemí galerie
Galerie spravuje velice rozsáhlé a kvalitní sbírky obrazů, grafik, kreseb i plastik, které se snaží každoročně rozšiřovat. Dle svých finančních možností nakupuje umělecká díla tak, aby zapadaly do dlouhodobé koncepce tvorby sbírek, obohacovaly je a dodávaly na ucelenosti. Sbírky se ovšem nerozšiřují jen nákupy, ale i dary od autorů, odkazy, nálezy nebo převody. Vše se tak děje pod dohledem nákupní komise složené z předních odborníků na výtvarné umění jak z řad akademické obce, tak i renomovaných kurátorů. Nákupní komise má funkci poradního sboru ředitele. Za posledních deset let se sbírky rozrostly například o díla Jana Koblasy, Alfreda Kubina, Karla Malicha, Mojmíra Preclíka, Michaela Rittsteina, Jaroslava Róny nebo Františka Ženíška. Celkový počet autorů je několik desítek, stejně tak jako vystavených přírůstků na této výstavě.
zdroj - www.ogl.cz