Igor Kalný: Kresby

date of exhibition: 1990/04/11 - 1990/05/20
institution: Divadlo hudby OKS
type of exhibition: autorská

notes:
projekce filmů o umění - Dezider Milly, Proměny podob a Labyrint světa