Marie Molová: Kaleidoskopy (kresby, xerotáže, tisky a otisky)

date of exhibition: 2009/02/26 - 2009/05/29
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská