Mánes 65

Summary of Exhibition
published, title (subtitle)
1969   Přehled výstavní činnosti v Praze (1965-1968)