Renáta Fučíková: Ilustrace a kresby

date of exhibition: 2004/12/16 - 2005/02/13
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: autorská

notes:
hudební jazzový program Bobby Houda
-
Pro nadcházející zimní období připravila Oblastní galerie v Liberci do grafického kabinetu výstavu kreseb a ilustrací akademické malířky Renáty Fučíkové. Tato přední česká ilustrátorka se narodila roku 1964 v Praze a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studovala v ateliéru ilustrace a užité grafiky. Ve své tvorbě se převážně věnuje dětské ilustraci, jak knižní, tak časopisecké, a v poslední době též grafickým návrhům známek.
Pro nadcházející zimní období připravila Oblastní galerie v Liberci do grafického kabinetu výstavu kreseb a ilustrací akademické malířky Renáty Fučíkové. Tato přední česká ilustrátorka se narodila roku 1964 v Praze a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studovala v ateliéru ilustrace a užité grafiky. Ve své tvorbě se převážně věnuje dětské ilustraci, jak knižní, tak časopisecké, a v poslední době též grafickým návrhům známek. Její kultivovaný výtvarný projev založený na pečlivé kresbě byl několikrát oceněn českými i zahraničními cenami. Ilustrace z knihy Vyprávění ze Starého zákona obdr?ely první cenu na Bienále ilustrací v Teheránu 1999 a již třikrát byly její ilustrace pohádkových knih vyznamenány Zlatou stuhou. Tuto výroční cenu každoročně uděluje Klub ilustrátorů dětské knihy a Klub literatury pro mládež při Obci spisovatelů za výjimečný výtvarný počin v oblasti knižní tvorby pro děti. Její jméno je též zapsáno do Čestné listiny IBBY při UNESCO. Renáta Fučíková dlouhodobě spolupracuje především s českými nakladatelstvími Albatros, Aventinum a Brio, ale knihy pro děti s jejími ilustracemi vydávají i zahraniční nakladatelé. V liberecké galerii autorka představuje kolekci svých prací z let 1994 až 2003. Vedle ilustrací ke knihám Vyprávění ze Starého zákona a Vyprávění z Nového zákona a ukázky z její komiksové tvorby si mohou nejen nejmenší návštěvníci prohlédnout ne zcela tradiční, ale právě proto poutavé, originály ilustrací k pohádkám Hanse Christiana Andersena, Oscara Wildea a výboru evropských pohádek. Výstavu doplňuje soubor dětských knížek, v nichž je vidět, jak působí ilustrace ve spojení s pohádkovým textem. Kolorované perokresby Renáty Fučíkové se vyznačují pečlivou a jemnou kresbou, která často přechází až do šrafury, a tlumenými barvami, které kresbám dodávají lyričnost. I přes patrnou míru ornamentální stylizace působí kresby realisticky a poeticky a umožňují čtenáři, v našem případě divákovi, přenést se do pohádkového světa plného fantazie. A především v tom spočívá jejich kouzlo. Autorčiny nezaměnitelné kresby bez zbytečné karikatury výborně korespondují s texty dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena a anglického autora Oscara Wildea, k jejichž pohádkám návštěvníci na výstavě naleznou nejvíce ilustrací. Touto výstavou chce liberecká galerie alespoň malou měrou přispět k oslavám výročí narození a úmrtí H. Ch. Andersena (4. února 1805 - 4. srpna 1875). Práce Renáty Fučíkové lze v Oblastní galerii v Liberci zhlédnout od 16. prosince 2004 do 13. února 2005. Zahájení proběhne 16. prosince 2004 v 16:30. K výstavě autorka vydala ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Oblastní galerií v Liberci malý katalog. Připravený interaktivní program, který doprovází výtvarná soutěž, je určen především pro žáky 1. stupně ZŠ, ale i pro děti předškolního věku.
zroj - www.ogl.cz