Jaroslav Klápště: Obrazy a grafika

date of exhibition: 1966/08/05 - 1966/09/04
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: autorská

notes:
návštěvnost 1232

Jaroslav Klápště - I. patro
Radoslav Kutra - přízemí