Jan Schlemmer, Milan Racek: Elektrografie a elektrografika

date of exhibition: 1988/09/06 - 1988/09/30
institution: Ústav teorie informace a automatizace ČSAV
type of exhibition: kolektivní