Indie a Nepál ve fotografiích Jiřího Motáka

date of exhibition: 2010/05/15 - 2010/06/13
institution: Regionální muzeum v Litomyšli
type of exhibition: autorská