Jakub Tomáš: S=π.r2

date of exhibition: 2011/12/15 - 2012/01/22
institution: Dům U Zlatého prstenu
type of exhibition: autorská

notes:
-
V rámci cyklu Start up, zaměřeného na mladé umělce, připravil novou výstavu student ateliéru malby AVU v Praze Jakub Tomáš, který se veřejnosti nedávno představil souborem prací zabývajících se tématem kina. Ačkoli v autorových obrazech dominují figurální motivy, pro název výstavy v GHMP si vypůjčil geometrický vzorec pro výpočet obsahu kruhu S=π.r2, který se symbolicky vztahuje jak k formě, tak k obsahu vystavovaných obrazů.