Břetislava Plívová

date of exhibition: 1967/12/06 - 1968/01/04
institution: Galerie mladých, Mánes
type of exhibition: autorská

notes:
návštěvnost 432 osob