Tibor Bartfay: Stretnutie umenia a vedy / Encounter of Art and Science

date of exhibition: 2007/10/03 - 2007/10/24
institution: Galéria Slovenského centra poľnohospodárskeho výskumu - Výskumného ústavu živočíšnej výroby
type of exhibition: autorská