Magdalena Jetelová: Urban landscape: 14°25''01'''E Connection 50°05'15''N

institution, city, address
Galerie hlavního města Prahy, Praha, Staroměstské náměstí 605/13