Matěj Svoboda: Grafika

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1970   Matěj Svoboda
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1970   Z pražských výstav
1971   Přehled výstav v Praze v letech 1970 a 1971