Saigon Team

date of exhibition: 2010/07/03 - 2010/09/12
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní

notes:
program - Tros Sketos
úvodní slovo - Dr. Schivadikar Controversial