Michael Delia: Podráty / Wired Radio

date of exhibition: 2010/03/22 - 2010/04/20
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: autorská