Jana Kochánková: Stíny / Shadows

date of exhibition: 2010/03/22 - 2010/04/21
institution: Komunikační prostor Školská 28
type of exhibition: autorská

notes:
-
Výstava představuje neuzavřenou sérii obrazů, jejíž další vývoj není jasný, zato však lze přesně určit její počátek. První stínové obrazy vznikly v létě roku 2009 v krumlovském ateliéru, kde měla Jana možnost pobývat díky residenčnímu programu Egon Schiele Art Centra. Spolu s obrazy vznikla i řada kreseb a šablon, které si přivezla zpět do Prahy a využívala je ve své další tvorbě. Výstava je svědectvím vývoje jednoduchého námětu květin a stínů, ale také velmi osobní proměny samotné autorky.
Kresby k prvním stínovým obrazům vznikly v krátkém čase mezi půlnocí a druhou hodinou ranní, kdy do krumlovského ateliéru vnikalo nažloutlé světlo pouliční lampy
a květiny ve váze vytvářely na kuchyňské stěně ostré stíny. Obrazy zachycují pomíjivost chvíle, dojem, l'impression. Byly vytvořeny z čisté radosti a schopnosti užívat si jednoduchost,
ticho a přirozený stav věcí, kterou letní pobyt v klidném a malebném místě poskytoval. Jsou to obrazy ploché krásy, ve kterých se neodehrává nic dramatičtějšího, než to, že v nich vadnou květiny.
S návratem do Prahy se z obrazů vytrácí ticho. Krajinu, kterou autorka postrádá ve městě, nachází ve své vlastní imaginaci. Zdrojem světla již není pouliční lampa, ale podivná scenérie, na níž hledíme skrze okno. Plošná imprese ustoupila barevnému, téměř halucinačnímu prostoru, který má původ v zákoutích "třetí mysli". Téma květin se nemění, jiné je jen řešení: prvky autorčiny módní tvorby - jednoho ze zdrojů její obživy - jako jsou textilie a sítotisk, se začínají pomalu začleňovat do obrazů.
Série Stíny je spontánním projevem jednoduché radosti z malby: "Je to hra, ve které si já hraji, je to moje hra. Je to asi jediná věc, o které můžu říct, že je to moje."(J.K.)
zdroj - www.skolska28.cz