Max Bill

date of exhibition: 1984 - 1985
type of exhibition: autorská

notes:
data z katalogu výstavy Max Bill, 1995, Dresden
Místo konání: Kolín nad Rýnem
původní text z výstavy v Kolíně nad Rýnem otištěn ve výše uvedeném katalogu