Emanul Křenek: Návštěva v ateliéru Josefa Lieslera

date of exhibition: 1996/09/02 - 1996/09/30
institution: Galerie Na schodišti
type of exhibition: autorská

notes:
cyklus barevných fotografií