Marko Blažo: Potom / Then

institution, city, address
Aukčná spoločnosť Soga, Bratislava (Bratislava), Panská 4