Jan Blažek: Akvarely 1960 - 1963

date of exhibition: 1964/09
institution: Galerie Slováckého muzea
type of exhibition: autorská