Diskuse na členské schůzi sdružení Nová skupina

date of exhibition: 1988/12/01
institution: Klub Mánes
type of exhibition: beseda/diskuse