Biedermeier - Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848

date of exhibition: 2008/05/28 - 2008/09/28
institution: Jízdárna Pražského hradu
type of exhibition: kolektivní