Kamčatka a severní Pacifik. Soubor objevitelských map a vyobrazení z 18. a19. století

date of exhibition: 2002/02/20 -
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: kolektivní

notes:
Historická vyobrazení ze sbírky Jana Kozáka.