Důlní otřesy, jejich historická vyobrazení a současná geofyzikální analýza

date of exhibition: 2001/04/25 -
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: kolektivní

notes:
Historická vyobrazení ze sbírky Jana Kozáka.