České umění 20. století

date of exhibition: 1946/09/01 - 1946/10/15
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní