Československá grafika

date of exhibition: 1949/07/17 - 1949/08/14
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní