Max Švabinský: Kresby, grafika

date of exhibition: 1952/06/07 - 1952/06/29
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: autorská