Počátky evropské realistické malby 19. století

date of exhibition: 1952/07/15 - 1952/08/31
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní