Česká krajina v dílech našich grafiků

date of exhibition: 1953/08/09 - 1953/10/04
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní