Petr a Vlastimil Rada. Malířské umění malířů dvou generací

date of exhibition: 1957/08/01 - 1957/09/01
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní