Československý lid ve výtvarném umění 1948-1958

date of exhibition: 1958/02/01 - 1958/03/01
institution: Oblastní galerie v Liberci
type of exhibition: kolektivní